Bestuur en commissies

In 2011 is een beleidsplan opgesteld, dat in de ledenvergadering van april 2012 is vastgesteld. In dit beleidsplan is de volgende organisatiestructuur vastgelegd:

Organigram

 

Voorzitter
Wilma Arkink 074-3841371
Penningmeester
 
Edwin Trienen  074-3842006
Secretaris
Mirjam Braamhaar 06-12424370
Accommodatiecommissie
Hans Kamphuis 06-10270357
Technische commissie
Michael Teuiten 06-54737280

Binnen de verschillende commissies zijn de volgende personen actief:

Vrijwilligerscoordinator Vacant
PR-commissie Jan Linstra, Erik ten Brummelhuis
Activiteitencommissie vacant
Ledenadministratie Edwin Trienen
Parkonderhoud Hans Kamphuis, Alfons Braamhaar en Gerard Kemna, Hans Koopman
Barinkoop Alfons Braamhaar, Piet Olijve
Jeugdzaken Judith Rutjes
Toernooien en competities Michael Teuiten, Iet Kokhuis