Vertrouwenspersoon

Helaas komt intimidatie in diverse soorten in de sport voor. Aandacht voor alledaagse intimidatie in de sport wil niet zeggen dat mensen elkaar niet meer mogen aanraken of dat er geen geintjes meer kunnen worden gemaakt. Als het duidelijk is dat één of meerdere personen er niet van gediend zijn, moet het ophouden. Te denken valt aan problemen als seksuele intimidatie, discriminatie, structureel pesten, bedreiging, fraude.

De schade die slachtoffers door intimidatie oplopen kan ernstig zijn. Zwijgen over vermoedens of signalen kan tot gevolg hebben dat de situatie voortduurt of dat ook anderen het slachtoffer worden.

Het is daarom belangrijk dat aan de leden de mogelijkheid geboden wordt, om aan een vertrouwenspersoon vermoedens van iedere vorm van intimidatie of misbruik binnen de vereniging te kunnen melden. Daarbij moet duidelijk zijn dat een melding niet gelijk staat aan een beschuldiging.

De rol van de vertrouwenspersoon is de eerste opvang, probleemverkenning, bespreken van mogelijke oplossingen en eventueel helpen bij het aangaan van een gesprek met anderen, soms doorverwijzen naar hulpverleners of politie. Belangrijk is dat de melder kan rekenen op strikte vertrouwelijkheid.

 De vertrouwenspersoon van Tennisvereniging Bornerbroek is Jan Heimerink. Hij is gepensioneerd en heeft jaren bij de Politie gewerkt als rechercheur.

Hij woont aan de
Meester Hodesstraat 30
7627 MD Bornerbroek

Hij is te bereiken op nummer 06 -41489881 of
074-3842 295