Geschiedenis

Eind jaren 80 werd begonnen met kontakten te leggen bij de gemeente Borne. Deze wilde wel meewerken maar had geen geld om ergens grond aan te kopen. Door de TennisVereniging Bornerbroek zijn toen diverse agrariƫrs benaderd om mee te werken aan verkoop van een stuk grond voor de TennisVereniging Bornerbroek. In 1992 is de TennisVereniging formeel opgericht.

Daarna is een aantal jaren op een laag pitje zo hier en daar nog wel wat geprobeerd, maar steeds zonder resultaat. Toen duidelijk was dat Bornerbroek onderdeel zou worden van de Gemeente Almelo is in oktober 2000 door een initiatiefgroep van 5 personen de draad weer officieel opgepakt. Vanaf die datum is veel overleg gevoerd met Gemeente, Sportraad, RKSV etc. We hebben in die periode nogmaals alle mogelijke locaties onder de loep genomen. De laatst bekende zijn: het oude voetbalveld, de grond van Wissink aan de overzijde van de Maatkampsweg en een stuk grond aan de Krikkenven.

Toen in 2004 duidelijk werd dat RKSV kunstgrasvelden kreeg en daarmee de problematiek van oefenvelden voor RKSV was opgelost, kon een herindeling van het gehele terrein plaatsvinden. TennisVereniging Bornerbroek had de keuze tussen het oude trainingsveld of het handbalveld, waarbij de Gemeente een sterke voorkeur had voor het handbalveld. Gezien de ligging van het terrein en gezien de gewenste bestuurlijke scheiding tussen RKSV en TennisVereniging Bornerbroek is uiteindelijk gekozen voor de locatie handbalveld. Na verkrijging van de benodigde medewerking van Gemeente, Banken en waarborgfonds en natuurlijk de leden is eind 2005 definitief het besluit voor aanleg van banen en clubgebouw genomen.

Begin februari 2006 is gestart met de werkzaamheden, maar vanwege het natte voorjaar en een verkeerde zandlaag als ondergrond is er aanzienlijke vertraging opgetreden in het proces. Uiteindelijk konden in juli 2006 de banen voorlopig opgeleverd worden, zodat gestart kon worden met tennissen in Bornerbroek.